Γιώργος Μιχελάκης
χορευτής σύγχρονου

Βαλιάννα Σιμητάκη
χορεύτρια σύγχρονου

Κωνσταντίνος Παπανικολάου
χορευτής σύγχρονου

Νίκη Ανδρικοπούλου
ηθοποιός

Αγγελίνα Κλαυδιανού
ηθοποιός

Κωνσταντίνα Αργυροπούλου
ηθοποιός

Μαριάννα Ξενίδου
ηθοποιός

Χρυσίνη Κουβαρά
χορεύτρια σύγχρονου

Στάθης Ιωάννου
μουσικοσυνθέτης