Όροι Συμμετοχής

1. Aκυρωτική Πολιτική

Επιστροφή Χρημάτων : μετά την εγγραφή ή την μηνιαία πληρωμή, δεν επιστρέφεται κανένα χρηματικό ποσό (επιμέρους ή όλο το καταβληθέν) και για κανένα λόγο. Η ισχύς κάθε πληρωμής δεν μετακυλίεται χρονικά και δεν συμψηφίζεται με την πληρωμή οποιασδήποτε άλλης μελλοντικής δραστηριότητας.

Υπαιτιότητα της Ομάδας : μόνον για λόγους ακύρωσης ή διακοπής του εργαστηρίου με αποκλειστική ευθύνη της ομάδας, επιστρέφεται μέρος ή όλο το καταβληθέν ποσό στον μαθητή, ανάλογα με το την χρονική στιγμή ή το μήνα διακοπής.

2. Πληρωμές

Μηνιαία Πληρωμή : Η παρακολούθηση κάθε συμμετέχοντα είναι αποδεκτή εφόσον είναι οικονομικά τακτοποιημένος. Η τιμή της μηνιαίας πληρωμής είναι 80,00€.  Για τον Δεκέμβριο '19 και Ιανουάριο '20 πληρώνετε στο 1ο μάθημα. Στην συνέχεια, στο τελευταίο μάθημα κάθε μήνα πληρώνετε για τον επόμενο μήνα (π.χ για τον Φεβρουάριο '19 πληρώνετε έως την 31/1/20).

Μειωμένες τιμές - εκπτώσεις : Δεν παρέχεται καμία έκπτωση ή μειωμένη τιμή (π.χ λόγω ΜΗ πραγματοποίησης μαθημάτων κατά τις επίσημες αργίες, ή λόγω αποσιών στα μαθήματα κλπ). 

Αργίες :  Τις επίσημες αργίες δεν πραγματοποιούνται μαθήματα

Παραστατικό πληρωμής : Το παραστατικό πληρωμής της εγγραφής παραδίδεται από την γραμματεία στους συμμετέχοντες την ημέρα έναρξης του εργαστηρίου. Για τις μηνιαίες πληρωμές εκδίδεται το αντίστοιχο παραστατικό το οποίο παραδίδεται έως την 15η του μήνα πληρωμής.

3. Τεχνικό Επίπεδο Τμημάτων

 

Τα τμήματα που θα δημιουργηθούν θα είναι ομοιογενή ως προς την τεχνική των μαθητών. Εάν κατά έναρξη του εργαστηρίου υπάρξει κάποια μεγάλη απόκλιση στην τεχνική κάποιου συμμετέχοντα από τον μέσο όρο τεχνικής του τμήματος, η ομάδα επιφυλάσσεται για την ένταξή του. Για τον λόγο αυτό και εφόσον είναι δυνατόν, συνιστούμε κατά την εγγραφή σας να δηλώνετε και εναλλακτικό πρόγραμμα, ώστε να μπορείτε να ενταχθείτε στο επόμενο τμήμα εάν χρειαστεί. 

4. Συμπλήρωση Εντύπων

 

Κατά την έναρξη του εργαστηρίου, οι μαθητές είναι απαραίτητο να συμπληρώσουν και να υπογράψουν διαδικαστικά έντυπα τυπικού χαρακτήρα.

5. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

 

Το πρόγραμμα των μαθημάτων αποτελεί έναν εννιαίο κύκλο εκπαίδευσης. Κάθε αίτημα για περιορισμένη παρακολούθηση του κύκλου των μαθημάτων δεν είναι αποδεκτό.

6. Φωτο-Βιντεοσκόπηση

 

Πνευματικά Δικαιώματα. Κάθε συμμετέχων με την εγγραφή του αποδέχεται ότι το Καλλιτεχνικό Δίκτυο NorForSale :

> σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα του Νόμου 2472/1997 διατηρεί κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα προσωπικά του δεδομένα για προωθητικές ενέργειες του.

> διατηρεί το δικαίωμα της ελεύθερης και αποκλειστικής χρήσης-προβολής του υλικού. Το φωτογραφικό υλικό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του.

> η ιδιωτική φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση δεν επιτρέπεται καθόλη την διάρκεια του εργαστηρίου. Το εργαστήριο καλύπτεται φωτογραφικά και βιντεοσκοπικά μόνον από επαγγελματίες της ομάδας.

Stefanos Manos

Στέφανος Κυριακόπουλος | Μάνος Μεγαλούδης

xenitopoulos1

Χρήστος Ξενιτόπουλος

Διάθεση Φωτογραφικού Υλικού: Μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, επιλεγμένο και υδατογραφημένο με το λογότυπο της ομάδας φωτογραφικό υλικό αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας. 
 

Διάθεση Βιντεοσκοπού Υλικού:   Το βίντεο του εργαστηρίου ή της παράστασης κατασκευάζεται και διατίθεται προς πώληση στους ενδιαφερόμενους με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι επαρκής ώστε να καλυφθούν τα έξοδα της λήψης και επεξεργασίας.  Όσοι εκ των συμμετεχόντων επιθυμούν να λάβουν το βίντεο, είναι απαραίτητο να το δηλώσουν στην γραμματεία


 

epistrofi1

 

 

e-max.it: your social media marketing partner