Εργαστήρι '20 | Οδηγίες Εγγραφής

Δείτε πως θα Συμπληρώσετε την Φόρμα Εγγραφής

 
Για την εγγραφή σας θα σας ζητηθεί να δηλώσετε :
 
>  επίπεδο τεχνικής στο χορό, στο θέατρο και στην μουσική αντίστοιχα (αρχάριο, μεσαίο, προχωρημένο).
 
>  βασικό πρόγραμμα που επιθυμείτε (Π1 ή Π2)
 
>  εναλλακτικό πρόγραμμα  (προαιρετικά-συνίσταται) : εκτός από την επιλογή του βασικού προγράμματος, προαιρετικά δηλώστε και εναλλακτικό πρόγραμμα (π.χ εάν δηλώσετε ως βασικό το Π.1 δηλώνετε ως εναλλακτικό και το Π.2 ή αντίστροφα).
Η ενέργεια αυτή, βοηθάει να σας εντάξουμε σε τμήμα όμοιας τεχνικής με τη δική σας. Κατά την έναρξη των μαθημάτων οι εκπαιδευτές αξιολογούν το επίπεδο τεχνικής των συμμετεχόντων ώστε να δημιουργηθούν ομοιογενή τμήματα. 
 

Πληρωμή

.80
Μετά την συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής και για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, είναι απαραίτητο να καταβάλλετε εντός 3 ημερών το ποσό των 50,00€.
Στην συνέχεια, κατά την έναρξη του εργαστηρίου (στο 1ο μάθημα, δηλ. το Σάββατο στις 11/1/20) καταβάλλεται και το ποσό των 90,00 € για την πληρωμή του Ιανουαρίου '20.
 
 
 
 
 
epistrofi1
 

 

 

 

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner