Θεσσαλονίκη | Όροι Συμμετοχής

Σεμινάρια Χορού | Σεμινάρια Θεάτρου

 

1.  Ακυρωτική Πολιτική Κρατήσεων

  Για ακυρώσεις συμμετοχών που πραγματοποιούνται με ευθύνη των μαθητών, δεν επιστρέφεται κανένα χρηματικό ποσό. Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου με ευθύνη της ομάδας, επιστρέφεται η συνολική αξία του χρηματικού ποσού της αποδείξεως πληρωμής

2. Φωτο-Βιντεοσκόπηση

  Το σεμινάριο καλύπτεται φωτογραφικά και βιντεοσκοπικά από επαγγελματίες συνεργάτες μέλη της ομάδας. Η ομάδα διατηρεί το δικαίωμα της ελεύθερης χρήσης-προβολής του υλικού. Η ιδιωτική φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση, δεν επιτρέπεται καθόλη την διάρκεια του σεμιναρίου.